علیرضا جمالو - کلینیک نیکاد

علیرضا جمالو

علیرضا جمالو
علیرضا جمالو
روانشناسی بالینی
مهرشهر کرج

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
درمانگر اختلالات روانشناختی بزرگسالان (رویکرد پذیرش و تعهد)
دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران