مهدیه کاملیان - کلینیک نیکاد

مهدیه کاملیان

مهدیه کاملیان
مهدیه کاملیان
روان درمانگر کودک و مدرس خانواده
مهرشهر کرج
  • درمانگر اختلالات یادگیری،هیجانی و رفتاری در کودکان
  • اصلاح شیوه فرزندپروری
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
  • عضو انجمن روانشناسی تربیتی ایران
  • دارای گواهی صلاحیت حرفه ای واقعیت درمانی از انجمن روانشناسی تربیتی ایران