ارغوان عالمین - کلینیک نیکاد

ارغوان عالمین

ارغوان عالمین
روانشناس و مشاوره خانواده
تهران و مهرشهر کرج
  • روان درمانگر و مشاور خانواده از دانشگاه تهران
  • مشاوره فردی
  • زوج درمانگر
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • دارای گواهینامه درمان هیجان مدار زیر نظر وزارت علوم
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
  • عضو انستیتو هیجان مدار ایران