متین زادشیر - کلینیک نیکاد

متین زادشیر

متین زادشیر
متین زادشیر
دکترای روانشناسی تربیتی
مهرشهر کرج
  • درمانگر کودک و نوجوان
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
  • مدرس دوره های فرزندپروری و مهارت های زندگی
  • مترجم کتاب های کودک و نوجوان