شقایق عالمین - کلینیک نیکاد

شقایق عالمین

شقایق عالمین
شقایق عالمین
دکترای مددکاری اجتماعی
مهرشهر کرج
  • دکترای مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک نیکاد
  • زمینه تخصصی :آسیب های اجتماعی و روانی و مددکاری اجتماعی بالینی
  • عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  • مولف کتاب های مددکاری اجتماعی